За Нас

За Нас

„ГРОСБЕР” ЕООД разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на средни и големи поръчки. Всички работници са назначени на постоянен трудов договор във фирмата, съгласно изискванията на българското законодателство.

Свържете се с нас

Ако искате повече информация се свържете с нас

+359 896 746 686Обадете се

Разработено от